Mod och förmåga att följa sina drömmar

Skiss_Skapaskola2015_MG_3754

“Mod och förmåga att följa sina drömmar” – vem skulle inte vilja gå i en skola som arbetade enligt den devisen? Hösten 2013 öppnade Skapaskolan söder om Stockholm med just dessa ledord. Drivkraften för grundaren Christer Holger var att skapa en skola som fullt ut skulle anpassas till nya förutsättningar med modern teknik och kommunikation i centrum, tillsammans med ett fokus på hälsa och rörelse.

– Internet har verkligen revolutionerat lärandet, och egentligen har vi bara sett början av utvecklingen. Jag tror inte att vi fullt ut har förstått vilken samhällsomvälvande kraft internet är och hur det har förändrat hela vårt sätt att kommunicera och lära i grunden, säger Christer Holger. Vi är alla sammankopplade och det är fantastiskt!

– När vi ska förbereda eleverna för framtiden i ett digitaliserat samhälle är den största förändringen all tillgång vi nu har till data och information. Tidigare hade skolan två primära informationsbärare; läraren och läroboken, fortsätter Holger.

Det digitala är fundamentalt. Genom det digitala mediet kan du snabbt förflytta information mellan er, skapa och producera gemensamt eller på egen hand och kommunicera med människor som är experter på just det område ni vill fördjupa er i. Internet möjliggör för vem som helst med en dröm och drivkraft att förverkliga sina idéer, och det är skolans uppgift att skapa förutsättningar och ingjuta mod och självförtroende i eleverna. De måste ges utrymme att utforska och testa nya idéer och arbetssätt. Genom att finnas där och stötta när det inte går som planerat visar vi också att det inte är så farligt att misslyckas, utan en lärdom på vägen.

När både informationen och kraften att göra något kreativt med den finns direkt i elevernas händer ställer det krav på hur de fysiska lärmiljöerna utformas:

Det traditionella klassrummet med 25 elever uppradade bredvid varandra signalerar en hjälplöshet där eleverna är beroende av att någon annan sätter spelreglerna. Det är en miljö som modellar likhet där alla ska sitta likadant och lära på samma sätt, tvärtemot entreprenören som är beroende av att få möjlighet att utveckla unika idéer och egen initiativkraft.

Genom att förändra den fysiska miljön så att eleven istället blir subjekt i sin egen lärandesituation uppmuntrar vi till ett entreprenöriellt lärande. En miljö som stimulerar till kreativa metoder behöver erbjuda en mängd olika lärytor. På Skapaskolan har det traditionella klassrummet ersatts med lärstudios med plats för 48 elever. Ytan är dubbelt så stor som i ett vanligt klassrum och där arbetar två lärare eller fler tillsammans. Det ger en utmärkt grund för det kollegiala lärandet. I lärstudion finns möjlighet att samla alla barn på en och samma plats, dela dem i två klasser eller organisera arbetet i mindre grupper. Hela lokalen andas kreativitet och fantasi med sin varierade möblering, samtidigt som det finns gott om ställen att krypa undan och vara ifred i. Miljön är designad utifrån arkitekten Peter Lippmans idéer kring kollaborativa lärmiljöer och ska ge skolor förutsättningar för både lärande och social gemenskap. Enligt Lippman är det till exempel viktigt att miljön innehåller definierade ytor och att det finns en tydlig pedagogisk tanke kring vad som ska ske i de olika ytorna.

– Om jag ska ge ett råd på vägen så är det att prototypa lärmiljön. Testa och förändra efter behov. Miljön ska både stimulera kreativitet och erbjuda trygghet. Våra miljöer ser inte likadana ut idag som när Skapaskolan byggdes, utan har påverkats av de lärare som arbetar i dem. Ibland är det också elever som har skapat så kallade “break out zones” som sedan har blivit en självklar del av lärmiljön. Det är alla vi tillsammans som skapar skolan, avslutar Holger.

Frida Monsén

Läs mer: 

Evidence-based design of elementary and secondary schools, a responsive approach to creating learning environments, Peter C Lippman

Crafting Collaborative places – Teacher magazine