Min största förändringsresa

The top of The Mountain_Design RosanBosch_Foto Kim Wendt_2
Photo by Kim Wendt Rosan Bosch

Efter 10 år i läraryrket på en och samma skola, med alla bekanta ansikten och rutiner som känns alltför väl igen så valde jag att ta ett stort kliv ut i något nytt.
Jag tog första steget in i den nya skolan, jag hade en aning om att det skulle bli tufft, utmanade, inspirerande, annorlunda och omvärderande. Jag hade ingen aning om att det skulle bli mer än så.

Mitt första år på Vittra Telefonplan kom att vara det tuffaste jag gjort, och det mest utvecklande.

Nytt, nytt, nytt!
Eftersom att det var en nystartad skola satt inget i väggarna, inget som störde eller hjälpte. De facto är att vi inte hade så många väggar alls, i bokstavlig bemärkelse. Att undervisa i en miljö utan väggar är en stor utmaning, du har inget som begränsar förutom dina pedagogiska tankar som du ska förmedla till dina elever, och de pedagogiska tankarna ska vara så pass övertygande att eleverna själva känner att ”japp, så här gör vi” och håller sig till det under de långa pass man har.

Där har vi nästa sak; hur många gånger innan hade jag haft en matematiklektion som sträckte sig i mer än 60 minuter? Aldrig! Det gäller att noga strukturera sina lektioner tillsammans med eleverna så att lektionerna känns meningsfulla och stimulerande ända in i sluttampen, ett exempel på hur en matematiklektion kunde se ut kommer jag att beskriva nedan. Det går inte att förhala tid som man kan göra på ett 50min-pass, och på detta har vi då dessutom inga väggar att luta oss emot och ska hålla en kamp om intresse över spel och youtube eftersom att vi dessutom var en 1-1 skola.

Apropå det! 1-1! Ja just ja! Hade jag någon gång undervisat ett gäng elever med varsin dator som de gärna sitter med så fort de har chansen? Nopp! Nu började jag dessutom känna mig som en gröngöling eftersom jag måste omdefiniera min egen undervisning, allt jag gjort under de tre första berömda hundåren man gör som lärare var det bara att lämna i de stora kartongerna nere i källaren och tänka om. Återigen var jag novis i mitt eget ämne! Som tur var, var detta precis min stora passion; IKT! Och jag är inte rädd för att lära mig nya knep och ta hjälp av mina elever och kollegor. En sak jag kan luta mig emot är i alla fall att de digitala verktygen inte är det nya, snarare ”lyxproblemet” att ha en ständig närvaro av dem.
Men att lära nytt är inte det lättaste, från att ha varit expert gick man nu till att vara den som lär, det är inte alltid så uppiggande för självförtroendet.

Men den största utmaningen av de alla var ändå den åldersblandade undervisningen. Hur många av er har ett material som är strukturerat utifrån matematiska områden där eleverna ska kunna börja där de själva ligger? Där genomgångarna blir relevanta för alla inom årskursspannet år 4-6? Där alla i ett treårs-spann känner en delaktighet i matematiska diskussioner? Där de matematiska laborationerna utmanar alla elever på deras nivå? Tänk er att i startgropen finns de matematiska kunskaperna från år 3 och målet är kunskapskraven i år 6, tre år senare. På något sätt ska vi alla dit, tillsammans, i olika hastighet och med utmaningar av olika grad anpassade till varje individ.

På Vittra Telefonplan finns det olika lärmiljöer, utifrån olika behov, det skapar massa intressanta tankar om hur vi ska utnyttja det på bästa sätt. Det finns fem olika pedagogiska principer; Show off, Cave, Campfire, Watering hole, Laboratory.

Man kan mer eller mindre utöva dessa fem olika pedagogiska principer i hela byggnaden eftersom lärmiljön inte ser ut som någon annan lärmiljö jag tidigare mött. Det finns bordsgrupper, kuber med heltäckningsmatta i, bord med ovanliga former, en sittyta på golvet som har ett ryggstöd, ett stort blått berg i mitten i form av en gigantisk gradäng och inuti finns det en grotta med möjlighet att använda en stor skärm. Det finns flera portabla whitebords som man kan ställa ut efter behov. Lärmiljön bygger på att kunna utnyttja de olika pedagogiska principerna:

”Campfire” situationer (lägereldar) kännetecknas av att kommunikationen flödar från en eller några få till många, vilket kräver utrymme för ett visst antal personer i en gruppsituation, där alla kan fokusera på den person som talar eller presenterar.

”The Watering hole” (vattenhål) är en plats dit människor kommer och går, och en inlärningsmiljö där du kan samlas i grupper av olika storlekar. Kommunikationen är informell, många till många och grundar sig på utbyte emellan varandra.

”Show-off” situationer innebär att en person kommunicerar gentemot resten av världen, och visar vad han eller hon kan göra eller har gjort, vilket kräver ett fysiskt eller digitalt rum för presentation, utställning och återkoppling. Kommunikationen sker via en till många och återkoppling (feedback) är viktigt för lärandet.

”The Cave” (grottan) behöver ingen extra ingång, utan endast en fysisk ram som främjar avskildhet och kontemplation.

”Laboratories” (laboratorier) är platser där eleverna kan förvärva praktiska erfarenheter, och arbetar fysiskt och praktiskt med projekt i ett samhälleligt och experimentellt sammanhang. Kommunikation i ”Labs” kan ske i vilken form som helst, men där finns alltid praktisk erfarenhet.

Men det nya arbetslaget då?
På höstlovets arbetsdagar så diskuterade vi hur vi skulle kunna påverka förhållningssättet och kulturen på vår skola för att skapa ett ännu bättre klimat. Skolan var nystartad sen ett år, så kulturarbetet var en stor bit att arbeta med eftersom det inte ”satt i väggarna”.

Hur ville vi ha det på vår skola? Vilka regler skulle gälla? Hur ville vi möta varandra under en dag? Hur skulle vi jobba så att vi alla strävar mot en samsyn? Vilka rutiner hade vi? Vilka traditioner ville vi skapa?

Under diskussionens gång om hur vi ville starta den sista perioden, och synliggöra våra regler bättre, så dyker tanken upp hos mina nya kollegor ”Vi spelar in en film!”
Jaha tänkte jag… Hur då? Och vem ska fixa med den sen? Och vad ska vi göra?

Nu blev det fart på alla, lusten inför att göra det här kändes i hela rummet, alla var så pepp!
Ingen såg något som helst hinder till detta! (?) Och då förstod jag att det här kommer inte bli några problem. Det är bara att hänga på! Underbara, nya arbetsplats!
Detta är ett av de ögonblick där jag insåg kraften i mitt nya arbetslag. Ett arbetslag med driv, nyfikenhet och stöttning samt ett kreativt ledarskap utifrån rektor Jannie Jeppesen.

Men hur arbetade jag då i denna nya miljö?
Eftersom att vi ofta hade 2-timmarspass med matematik så måste lektionens innehållet variera under passet för att hålla elevernas intresse. En lektion såg ut så här:

 • Uppstart med ”Vad är veckans mål?”
  Korta genomgångar för år 4 & 5
  Jobbar i boken med uppgifter
  Lunchrast
  Problemlösningsuppgift som inlämning med uppföljningsdiskussion
  Valfritt; bok, problemlösning eller webbsidan www.Mangahigh.com
  Sammanfattning.
The Village_Design RosanBosch_Foto Kim Wendt_2
Photo by Kim Wendt, Rosan Bosch

Dagen började med att jobba i ”Village”, en uppsättning av bord och bänkar som ger en bra arbetsmiljö för att sitta och jobba på samt för att ha genomgångar på den portabla whiteboarden. Eleverna byter plats med varandra utifrån behovet att lyssna på olika genomgångar. Rubrikerna står på tavlan så att alla vet vilka genomgångar som kommer att behandlas. Här kan dessutom elever som har haft dessa genomgångar året innan också lyssna för repetition, men för några är det nya saker, eftersom att det är en åldersblandad grupp. Några yngre elever passar också på att lyssna på “nästa års” genomgång, då de vill ha större utmaningar. Här använder vi Campfire, Showoff och Cave som pedagogisk princip.
Efter genomgång färdighetstränar de med uppgifter som jag valt ut ur boken, sedan bryter vi för lunch och återsamlas igen efter lunch.

Dags för problemlösning! Under denna del av passet så hade vi tillgång till ”Cave” och ”Windowpods” vilket innebär grottan med heltäckningsmattor att samlas på och prata och precis utanför finns det bord att sitta vid eller krypa upp i en kub i fönstret för att skapa ett tillfälle att arbeta i grupp mer ostört. Varje elev väljer sitt sätt att arbeta med uppgiften och väljer därav miljö som passar för det. Eleverna väljer också vilken pedagogisk princip de vill använda; Cave, Campfire eller Laboratory.

I Cave skapade jag möjligheten att jobba med konkret material med hjälp av centikuber (Laboratory). Vid borden satt de som ville diskutera och lösa uppgiften genom att rita och skriva och i Windowpodsen satt de som vill skriva i ett Google docs för att jobba digitalt och sedan dela dokumentet med mig, detta ger mig möjligheten att titta in i dokumentet och stötta i pågående process (Cave eller Campfire)
Uppgiften mailade jag ut så att alla hade den på sin dator och behövde inte vara knutna till min projektor i Cave där jag hade gått igenom introduktionen av uppgiften.

När eleverna arbetat med problemlösningsuppgiften var det återsamling i Cave där vi tillsammans kunde diskutera och visa upp lösningen på problemet (Showoff)
Därefter är det valfritt sätt att arbeta med veckans mål, med sluttid för återsamling och sammanfattning av passet.

Efter mitt första år
Efter mitt första år på Vittra Telefonplan kan man säga att trött och självförtroendedipp bara var förnamnet. Det är svårt att lära om och lära nytt! Men trots detta höll jag huvudet högt och längtade tillbaka efter att ta nya tag efter ett härligt och välförtjänt sommarlov. Varför då kan man undra efter min text ovan? För tack vare detta hade jag gjort en helt otrolig pedagogisk resa. Jag hade utvecklat sidor jag inte visste att jag behövde utveckla, hittat nya sätt att undervisa, gått från novis till en något bättre lärare, hade lärt mig en hel del mer om grupprocesser, konflikthantering, svåra samtal, omdefinierat lärande, IT´n har satt sina spår i min undervisning, utmanat mina ämnesintegrerade tankar, tagit ställning till olika pedagogiska processer, släppt på mitt kontrollbehov och lyssnat in mina elevers röda tråd, har haft otroligt fina, stöttande och inspirerande kollegor och en amazing rektor.

Med mina nya arbetskollegors hjälp och nyfikenhet gick jag utanför min komfortzon gång på gång och har utvecklat sidor jag inte trodde behövde utvecklas.

Året därpå arbetade jag ännu hårdare med ledorden; kreativitet, samarbete, relevant kunskap och digital kompetens!

//Camilla Askebäck Diaz

Camilla Askebäck Diaz Arbetar som förstelärare i digitala verktyg, samt som utbildningskonsult.
Camilla är medförfattare till boken “Surfplatta i undervisningen” och bloggar på www.livetsgladapussel.se kring undervisning.

Läs rektor Jannie Jeppesens artikel om Vittra Telefonplan