Resurser

Fysisk lärmiljö:

The Future of the Physical learning environment (OECD 2011)

Engaging with Educational Space – Visualizing Spaces of Teaching and Learning (Umeå Universitet 2014)

Choosing the Right Classroom Design Team (And 10 Key Questions to Ask), Peter C. Lippman, THE Journal

Designing Collaborative Spaces for Schools, Peter C. Lippman, THE Journal

Innovative Learning Environments, Educational Research and Innovation, OECD Publishing, OECD, 2013.

Learning Spaces, Malcolm Brown [in:] Educating the Net Generation, Diana G. Oblinger, James L. Oblinger (red.), EDUCAUSE, 2005.

Learning Spaces Framework: Learning in an online world, MCEETYA – Ministerial Council on Education, Employment, Training and Youth Affairs (Australia and New Zealand), 2008.

Modern learning environments, Mark Osborne, CORE Education’s White Papers, New Zealand, 2013.

Optimal Learning Spaces Design Implications for Primary Schools, Peter Barrett, Yufan Zhang, SCRI Research Report, 2009.

Research into the connection between built learning spaces and student outcomes, Education Policy and Research Division Department of Education and Early Childhood Development, Australia, 2011.

Standardised design for schools. Old solution, new context?, OECD Centre for Effective Learning Environments, OECD, 2011.

Teacher adaptation to open learning spaces, Scott Alterator and Craig Deed, Issues in Educational Research, 23(3), 2013 315 La Trobe University, 2013.

Digital lärmiljö: 

Students, computers and learning – Making the connection (OECD 2015)

1-1 i klassrummet – analyser av en pedagogisk praktik i förändring (Tallvid 2015)

Det digitala läsandet – Begrepp, processer och resultat (Rasmusson 2015)

Att förändra skolan med teknik – bortom en dator per elev (Grönlund 2014)

Didaktisk design med digitala resurser (Åkerfeldt 2014)

En elev – en dator – Kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den datoriserade skolan (Fleischer 2013)

Design för lärande – ett multimodalt perspektiv (Selander & Kress 2010)

Social och kulturell lärmiljö:

Det sociala klimatet: Den dolda sidan av skolan som lärandemiljö (Westling Allodi, Mara 2011)

Goda lärmiljöer – Vägar att möta elever för en inkluderande skola (Risberg, 2015)

An inclusive classroom? A case study of inclusiveness, teacher strategies, and children’s experiences. European Journal of Special Needs Education. Vol 25, No. 3, 239-252. (Nilholm, C., &  Alm, B. 2010)

Möjligt att vända en skola i kris genom interna utvecklingsprocesser: Lärandemiljö: skolutveckling genom det sociala klimatet (Westling Allodi, Mara 2013)